Zdrowie psychiczne jest bardzo ważne niezależnie od wieku. Schorzenia psychiczne, takie jak depresja czy schizofrenia, w czasach ciągłej [pogoni i stresu, dotykają osób częściej, niż zdołałoby się nam wydawać.

Toteż bardzo istotnym elementem są przyczyny zawodowe dla lekarza specjalizującego się w tej gałęzi – lekarza psychiatry.

Jakie predyspozycje powinna mieć jednostka i jaki kierunek studiów musimy ukończyć, aby móc praktykować ten zawód? Psychiatra zalicza się do grona lekarzy medycyny, który na swoim koncie posiada zakończony staż specjalizacyjny na psychiatrii. W obrębie jego działania także zainteresowania skupiają się zaburzenia psychiki jednostki, które uniemożliwiają właściwe prosperowanie w codziennym życiu. Rola lekarza psychiatry sprowadza się do ujawnienia, diagnozowania i leczenia danej choroby, wykorzystując przy tym rozmaite formy terapii, jak również farmakologii. Osoba specjalizująca się w tej dziedzinie może zacząć pracę zarówno w placówce medycznej, a także w przychodni medycznej. Może występować również jako ekspert sądowy w swojej specjalności. Lekarz psychiatra specjalizuje się między innymi prowadzeniem badań i diagnozy, w tym także długoterminowej, przez prowadzenie wywiadów z chorymi które mają na celu ujawnienie problemów, z jakimi się borykają i nadzór postępu w prowadzonym leczeniu. W większości przypadków, praca z pacjentem opiewa na zakres kilku lat współpracowania ze względu na naturę chorób natury psychiatrycznej. .
Autor: Psychiatra Kraków batorego